1. Để hoàn tất việc đăng ký, vui lòng đọc kỹ bản Thỏa thuận dịch vụ

Nghĩa vụ của chúng tôi và quyền lợi của bạn được nêu rõ trong Thỏa thuận. Nếu bạn cần bất kỳ điều gì làm rõ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email. Việc chuyển khoản đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với nội dung của Thỏa thuận dịch vụ này.

 

 2. Chuyển khoản 100% số tiền cho gói đào tạo theo lựa chọn của bạn:  

 • Lớp nhóm Chiến lược Dạy con: 2.200.000 VND / 6 buổi
 • Lớp 1:1 Cá nhân: 900.000 VND / 1 buổi x số buổi học đã chọn
  • Dạy con 1-11 tuổi: 3.600.000 VND / 4 buổi
  • Dạy Teen 10-16 tuổi: 4.500.000 VND / 5 buổi
  • Cha mẹ li hôn: 4.500.000 VND / 5 buổi
  • Quản lý Căng thẳng – Nóng giận – Mâu thuẫn: 2.700.000 VND / 3 buổi

 

Tên tài khoản: NGUYEN THI TU ANH
Tại ngân hàng: Á Châu (ACB) – Chi nhánh: TPHCM
Số tài khoản: 666688868
Nội dung chuyển khoản: Họ tên và Số điện thoại của bạn.

 

3. Sau khi bạn hoàn tất chuyển khoản cho gói dịch vụ, vui lòng gửi:

Lưu ý: Tất cả các đăng ký đều được phục vụ theo thứ tự thanh toán. Đăng ký của bạn sẽ không được đảm bảo cho đến khi hoàn tất thanh toán.

 

4. Lưu ý về bảo mật & bản quyền:,

 • Chứng chỉ sau khi tham gia lớp Triple P có ý nghĩa xác nhận học viên đã hoàn thành chương trình. Chứng chỉ này không cho phép học viên đi đào tạo lại đối tượng khác.
 • Triple P rất nghiêm ngặt trong việc bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ và chất lượng của đào tạo viên. Để đảm bảo sự bảo mật, vui lòng không đưa đường dẫn của buổi đào tạo cho bất kỳ ai mà không được phép tham dự chương trình.

Thân ái,

 

Parent Coach Tú-Anh Nguyễn, Accredited Triple P Provider