MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

THÔNG TIN CHUNG

Công ty TNHH Happy Parenting, Thạc sĩ Tú Anh Nguyễn và thương hiệu Happy Parenting with Tu-Anh Nguyen (“công ty”, “tôi”, “chúng tôi”, “mình”, “chúng mình”) cung cấp thông tin giáo dục chung về các chủ đề khác nhau trên các websites thuộc về Happy Parenting như một dịch vụ công cộng và là nguồn thông tin tham khảo, không phải là dịch vụ y khoa chuyên nghiệp, tư vấn tài chính, thuế, kinh doanh hay y tế.

 

Thuật ngữ “bạn” đề cập đến bất cứ ai sử dụng, truy cập và / hoặc xem trang web này.

 

Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Happy Parenting cũng như Tú Anh Nguyễn có quyền sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này cùng với Điều khoản và Điều kiện và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi và cập nhật trong tương lai đối với Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Bạn không được truy cập hoặc sử dụng trang web nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi Tuyên bố từ chối trách nhiệm này.

 

TUYÊN BỐ CHUYÊN MÔN

Mặc dù tôi là một nhà chuyên môn trong lĩnh vực Tâm lý Trẻ em – Cha mẹ, tôi không phải là bác sĩ hay chuyên gia y tế. Tất cả nội dung và thông tin trên trang web này chỉ nhằm mục đích tham khảo và chia sẻ thông tin, không cấu thành tư vấn y tế và không thiết lập bất kỳ mối quan hệ tư vấn – khách hàng nào khi bạn sử dụng trang web này. Mối quan hệ tư vấn – khách hàng chỉ được hình thành sau khi ký kết hợp đồng hoặc một thỏa thuận bằng văn bản. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chung chính xác, tuy nhiên, các thông tin được trình bày ở đây không thể thay thế cho bất kỳ lời khuyên chuyên môn y tế chuyên nghiệp nào và bạn không nên chỉ dựa vào thông tin này. Luôn luôn tham khảo ý kiến một chuyên gia trong khu vực cho các nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định liên quan đến chuyên môn, pháp lý, y tế và tài chính hoặc thuế.

 

 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Chúng tôi có thể hợp tác với các doanh nghiệp khác hoặc trở thành một phần của các chương trình tiếp thị liên kết khác nhau mà sản phẩm hoặc dịch vụ của họ có thể được quảng bá hoặc quảng cáo trên trang web để đổi lấy hoa hồng và / hoặc phần thưởng tài chính khi bạn nhấp và / hoặc mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó thông qua các liên kết của chúng tôi.

 

Chúng tôi cũng có thể đề xuất các sản phẩm, dịch vụ, huấn luyện viên và chuyên gia tư vấn khác, nhưng không có tài liệu tham khảo nào được dự định là một sự chứng thực hoặc tuyên bố rằng thông tin đó được cung cấp là chính xác. Chúng tôi đề xuất những điều này dựa trên kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi nhưng bạn vẫn có trách nhiệm thực hiện sự tham dự của bạn để đảm bảo bạn đã có được thông tin chính xác hoàn toàn về sản phẩm, dịch vụ, huấn luyện viên và chuyên gia tư vấn đó.

 

Mặc dù chúng tôi cung cấp các liên kết liên kết này trên trang web để thuận tiện cho bạn, chúng tôi không kiểm soát các trang web bên ngoài này và họ chỉ chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin của riêng họ. Do đó, Công ty TNHH Happy Parenting và / hoặc lãnh đạo, nhân viên, người kế nhiệm, cổ đông, đối tác liên doanh hoặc bất kỳ ai làm việc với chúng tôi không thể chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được trình bày trên các trang web bên ngoài này và cho bất kỳ thiệt hại nào từ họ.

 

CÔNG BỐ SỬ DỤNG CÔNG BẰNG

Trang web này xem xét các sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn, trong việc đăng hình ảnh sản phẩm từ các trang web khác, logo của nhà sản xuất, với dẫn xuất nguồn thông tin đầy đủ và rõ ràng. Nếu bạn tin rằng có bất kỳ tài liệu nào đã vô tình vi phạm luật bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại happyparenting.vn@gmail.com

 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi và / hoặc lãnh đạo, nhân viên, người kế nhiệm, cổ đông, đối tác liên doanh hoặc bất kỳ ai làm việc với chúng tôi sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào dù là gián tiếp hay trực tiếp phát sinh từ việc bạn sử dụng tất cả các websites thuộc về Happy Parenting bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả nội dung, thông tin, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa được trình bày ở đây.

 

Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc bạn sử dụng trang web là rủi ro của riêng bạn và bạn phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của cá nhân và mọi thông tin bạn cung cấp, kết quả của hành động, kết quả cá nhân và doanh nghiệp của bạn và cho tất cả các mục đích sử dụng khác liên quan đến trang web.

 

Bạn cũng đồng ý rõ ràng rằng chúng tôi và / hoặc lãnh đạo, nhân viên, người kế nhiệm của chúng tôi, cổ đông, đối tác liên doanh hoặc bất kỳ ai khác làm việc với chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại nào do 1) bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trên trang web, trì hoãn hoặc từ chối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, không thực hiện được bất kỳ loại nào, gián đoạn trong hoạt động và việc bạn sử dụng trang web, tấn công trang web bao gồm virus máy tính, hack thông tin và bất kỳ lỗi hệ thống nào khác; 2) mọi mất mát về thu nhập, sử dụng, dữ liệu, doanh thu, lợi nhuận, kinh doanh hoặc bất kỳ thiện chí nào liên quan đến trang web; 3) bất kỳ hành vi trộm cắp hoặc truy cập trái phép nào của bên thứ ba về thông tin của bạn từ trang web bất kể sơ suất của chúng tôi; và 4) bất kỳ việc sử dụng hoặc lạm dụng thông tin, sản phẩm và / hoặc dịch vụ được cung cấp tại đây.

 

Giới hạn trách nhiệm này sẽ được áp dụng cho dù trách nhiệm pháp lý đó phát sinh từ sơ suất, vi phạm hợp đồng, lạm dụng hay bất kỳ lý thuyết pháp lý nào về trách nhiệm pháp lý. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không cung cấp đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý cho bạn về nội dung được trình bày ở đây và bạn chấp nhận rằng không có kết quả cụ thể nào được hứa với bạn ở đây.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRIPLE P

  • TRIPLE P – Positive Parenting Programs: Hệ thống các chương trình can thiệp được sáng lập bởi TS. Tâm lý Matt Sanders, đại học Queensland (Úc), được Liên Hiệp Quốc bình chọn là 1 trong những chương trình điều chỉnh hành vi cha mẹ – con cái hiệu quả nhất.
  • Cô Tú Anh là nhà thực hành được chứng nhận từ Triple P (Accredited Triple P Provider) ở tất cả các Level 2, 3, 4, 5, cung cấp các chương trình can thiệp dành cho cha mẹ từ giai đoạn mang thai cho đến con ở tuổi Teen; giải quyết các vấn đề rối nhiễu ở hành vi của trẻ, kỷ luật hiệu quả, hỗ trợ trẻ có rối loạn lo âu, rối loạn phát triển và các vấn đề khi cha mẹ mâu thuẫn – chia tay. Các chương trình thường kéo dài từ 4-8 buổi.
facebook-icon