PODCAST

Nghe thông tin và những câu chuyện chia sẻ

Trong hành trình Làm cha mẹ và Nuôi dạy con, nếu bạn có câu hỏi, băn khoăn đang cần được giải đáp, hoặc câu chuyện riêng muốn được lan tỏa, hãy đăng ký trở thành khách mời của Series MOMS CHAT – MOMS TALK, để có cơ hội kết nối trực tiếp với Parent Coach Tu-Anh Nguyen. Đoạn trò chuyện sẽ được ghi âm lại và phát trên kênh Podcast Happy Parenting.

Đăng ký nghe tại:

Podcast Kèm Bài Viết

Video

Happy Parenting Youtube Channel