MỐC PHÁT TRIỂN

Dịch Vụ Kiểm Tra Mốc Phát Triển Toàn Diện

Tú Anh Nguyễn

Chuyên gia Tư vấn Phụ huynh

Dr. Mimi Thương

Tiến sĩ Tâm lý Nhi tại California, Hoa Kỳ

MỐC PHÁT TRIỂN

Dịch Vụ Kiểm Tra Mốc Phát Triển Toàn Diện

Tú Anh Nguyễn

Thạc sĩ Tâm lý Trẻ em

Gói Kiểm Tra Phát Triển
Toàn Diện Bao Gồm

• Tâm lý Nhi trực tuyến theo tiêu chuẩn Y tế Hoa Kỳ
• Kiểm tra 5 mảng Kỹ năng Phát triển với Chuyên gia Tư vấn Phụ huynh - Thạc sĩ Tâm lý Trẻ em
• Kiểm tra Chuyên sâu Cảm xúc – Hành vi và Kỹ năng Tương tác của cha mẹ với Tiến sĩ Tâm lý Nhi
• Hồ sơ báo cáo kết quả chi tiết được gửi qua email
• Tài liệu các hoạt động hỗ trợ giúp trẻ phát triển toàn diện
• Kết nối với các hỗ trợ hữu ích
Giá Gói:

1.900.000 VND

/ 01 buổi Tư vấn với 2 Chuyên gia qua Video Call
Bạn có bao giờ băn khoăn lo lắng về sự phát triển của con mình?
 • Mỗi em bé là một cá thể riêng biệt.
 • Tuy nhiên, sự phát triển của trẻ có thể dự đoán trước theo từng giai đoạn.
 • Trong 5 năm đầu đời, trẻ em tăng trưởng mạnh mẽ và phát triển toàn diện ở các mảng: Thể chất, Nhận thức, Ngôn ngữ, Cảm xúc- Hành vi. 
 • Hiện tại, mảng phát triển về Cảm xúc – Hành vi chưa được quan tâm và chú ý đúng mức tại Việt Nam.
 

Theo số liệu báo cáo của CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ):

 • Cứ trong mỗi 6 trẻ thì có 1 trẻ bị một hoặc vài rối loạn Phát triển (Developmental disabilities).
 • Cứ mỗi 54 trẻ thì có 1 trẻ có Rối loạn Phổ Tự kỷ. Tỉ lệ mắc là 4 trai : 1 gái
 • Cứ mỗi 11 trẻ trong độ tuổi đi học thì có 1 trẻ bị Rối loạn Tăng động – Giảm chú ý.
 
Viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) nhấn mạnh rằng:
 • Tất cả trẻ em đều cần được kiểm tra phát triển toàn diện trong 5 năm đầu đời.
 • Kiểm tra định kỳ, tối thiểu 3 lần trước sinh nhật 3 tuổi.
 • Kiểm tra đặc biệt về Rối loạn Phổ Tự kỷ khi trẻ 18 tháng và 24 tháng tuổi.

Việc theo dõi định kỳ để phát hiện sớm các rối loạn và có kế hoạch can thiệp hỗ trợ sớm, sẽ giúp ích rất nhiều cho các kỹ năng học tập và giao tiếp của con trong tương lai.

Chuyên gia Tư vấn Phụ huynh Tú Anh Nguyễnkết hợp cùng Dr. Mimi Thương, Tiến sĩ Tâm lý Nhi tại California, Hoa Kỳ trực tiếp cung cấp gói Kiểm tra Phát triển Toàn diện, Tăng trưởng Trí tuệ, Cảm xúc, Hành vi, bảo đảm các em đạt được các cột mốc phát triển theo khuyến nghị của Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ.

Gói Kiểm Tra Phát Triển
Toàn Diện Bao Gồm

• Tâm lý Nhi trực tuyến theo tiêu chuẩn Y tế Hoa Kỳ
• Kiểm tra 5 mảng Kỹ năng Phát triển với Thạc sĩ Tâm lý Trẻ em, hỗ trợ đánh giá kỹ năng tương tác giúp con phát triển tối ưu
• Hồ sơ báo cáo kết quả chi tiết được gửi qua email
• Tài liệu các hoạt động hỗ trợ giúp trẻ phát triển toàn diện
• Kết nối với các dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu hữu ích
Giá Gói:

900.000 VND

/ 01 buổi Tư vấn với Chuyên gia qua Video call
Bạn có bao giờ băn khoăn lo lắng về sự phát triển của con mình?
 • Mỗi em bé là một cá thể riêng biệt.
 • Tuy nhiên, sự phát triển của trẻ có thể dự đoán trước theo từng giai đoạn.
 • Trong 5 năm đầu đời, trẻ em tăng trưởng mạnh mẽ và phát triển toàn diện ở các mảng: Thể chất, Nhận thức, Ngôn ngữ, Cảm xúc- Hành vi. 
 • Hiện tại, mảng phát triển về Cảm xúc – Hành vi chưa được quan tâm và chú ý đúng mức tại Việt Nam.
 

Theo số liệu báo cáo của CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ):

 • Cứ trong mỗi 6 trẻ thì có 1 trẻ bị một hoặc vài rối loạn Phát triển (Developmental disabilities).
 • Cứ mỗi 54 trẻ thì có 1 trẻ có Rối loạn Phổ Tự kỷ. Tỉ lệ mắc là 4 trai : 1 gái
 • Cứ mỗi 11 trẻ trong độ tuổi đi học thì có 1 trẻ bị Rối loạn Tăng động – Giảm chú ý.
 
Viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) nhấn mạnh rằng:
 • Tất cả trẻ em đều cần được kiểm tra phát triển toàn diện trong 5 năm đầu đời.
 • Kiểm tra định kỳ, tối thiểu 3 lần trước sinh nhật 3 tuổi.
 • Kiểm tra đặc biệt về Rối loạn Phổ Tự kỷ khi trẻ 18 tháng và 24 tháng tuổi.

Việc theo dõi định kỳ để phát hiện sớm các rối loạn và có kế hoạch can thiệp hỗ trợ sớm, sẽ giúp ích rất nhiều cho các kỹ năng học tập và giao tiếp của con trong tương lai.

 Thạc sĩ Tâm lý Tú Anh Nguyễn trực tiếp cung cấp gói Kiểm tra Phát triển Toàn diện giúp cha mẹ yên tâm khi hiểu rõ về các cột mốc phát triển của con theo khuyến nghị của Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ.

Đặt Lịch Hẹn

 • Kiểm tra Phát triển Toàn diện tổng quát với cô Tú-Anh Nguyễn, Chuyên gia Tư vấn Phụ huynh.
 • Kiểm tra Chuyên Sâu Tăng trưởng Cảm xúc – Hành vi với Dr. Mimi Thương, Tiến sĩ Tâm lý Nhi.
 

Sau khi hoàn tất việc đặt hẹn, bạn sẽ nhận được email xác nhận gồm:

 

Nghĩa vụ của chúng tôi và quyền lợi của bạn được nêu rõ trong Thỏa thuận. Nếu bạn cần bất kỳ điều gì làm rõ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: happyparenting.vn@gmail.com

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Đặt hẹn

 Vui lòng chờ một chút sau khi bấm nút “ĐẶT HẸN” để hệ thống xử lý thông tin của bạn. Bấm nhiều lần có thể làm cho việc đặt hẹn không thành công. Cảm ơn bạn!

 

Đặt Lịch Hẹn

 • Kiểm tra Phát triển Toàn diện tổng quát với Thạc sĩ Tâm lý Tú-Anh Nguyễn, hình thức Online qua Zoom. 


Sau khi hoàn tất việc đặt hẹn, bạn sẽ nhận được email xác nhận gồm:

 

Nghĩa vụ của chúng tôi và quyền lợi của bạn được nêu rõ trong Thỏa thuận. Nếu bạn cần bất kỳ điều gì làm rõ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: happyparenting.vn@gmail.com

Security Code:
security code
Please enter the security code:

Đặt hẹn

 Vui lòng chờ một chút sau khi bấm nút “ĐẶT HẸN” để hệ thống xử lý thông tin của bạn. Bấm nhiều lần có thể làm cho việc đặt hẹn không thành công. Cảm ơn bạn!