Mua sách "HIỂU CON ĐỂ DẠY CON TÍCH CỰC"

Mốc phát triển là gì?

Mốc phát triển là gì?

Mỗi trẻ em là một cá thể độc lập, và có một tốc độ phát triển riêng biệt.

Tuy nhiên, sự phát triển bình thường của trẻ chắc chắn sẽ đi theo một xu hướng có thể đoán trước được, được gọi là các mốc phát triển.

Trong 5 năm đầu đời, trẻ phát triển mạnh mẽ trong 4 mảng:

  • Nhận thức
  • Thể chất
  • Ngôn ngữ
  • Cảm Xúc – Xã hội

Viện Nhi khoa Hoa kỳ (American Academy for Peadiatrics) nhấn mạnh: Tất cả trẻ em đều cần được kiểm tra phát triển toàn diện trong 5 năm đầu đời, tối thiểu 3 lần trước sinh nhật 3 tuổi.

Phụ huynh có thể bấm vào độ tuổi tương ứng để tham khảo hành trình phát triển của trẻ.