TRIPLE P - Chương trình Nuôi dạy con Tích cực: HỌC TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ

Mốc phát triển là gì?

Mốc phát triển là gì?

Mỗi trẻ em là một cá thể độc lập, và có một tốc độ phát triển riêng biệt. Tuy nhiên, sự phát triển bình thường của trẻ chắc chắn sẽ đi theo một xu hướng có thể đoán trước được, được gọi là các mốc phát triển.

Trong 5 năm đầu đời, trẻ phát triển mạnh mẽ trong 4 mảng:

  • Thể chất – Vận động tinh & thô
  • Nhận thức – Kỹ năng học hỏi, suy nghĩ, giải quyết vấn đề
  • Ngôn ngữ – Giao tiếp
  • Cảm xúc – Xã hội

Theo số liệu báo cáo của CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ):

  • Cứ trong mỗi 6 trẻ thì có 1 trẻ bị một hoặc vài rối loạn Phát triển (Developmental disabilities).
  • Cứ mỗi 54 trẻ thì có 1 trẻ có Rối loạn Phổ Tự kỷ. Tỉ lệ mắc là 4 trai : 1 gái
  • Cứ mỗi 11 trẻ trong độ tuổi đi học thì có 1 trẻ bị Rối loạn Tăng động – Giảm chú ý.

Viện Nhi khoa Hoa kỳ (American Academy for Peadiatrics) nhấn mạnh: Tất cả trẻ em đều cần được kiểm tra phát triển toàn diện trong 5 năm đầu đời, tối thiểu 3 lần trước sinh nhật 3 tuổi. Nếu có lo lắng hay băn khoăn về các mốc phát triển của con, hãy đăng ký dịch vụ Kiểm tra Phát triển Toàn diện cho con bạn ngay hôm nay: Đặt hẹn tại đây.

Phụ huynh có thể bấm vào độ tuổi tương ứng dưới đây để tham khảo các mốc phát triển của trẻ. Các nội dung mốc phát triển được chuyển ngữ theo chương trình “Learn the Signs. Act Early” của CDC Mỹ.